கடக ராசி நேயர்களே!புகை உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் என்பது மனித உடலுக்கு மட்டும் தானா ?சிகரெட் பிடிக்கும் (CRAB) !!!

புகை உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் என்பது மனித உடலுக்கு மட்டும் தானா. உலகில் மனிதனுக்கு இணையாகவும் மனிதனை விடவும் பலமாக பல உயிரினங்கள் பூமியில் உண்டு

Read more